Giải thích về cách tiếp cận thông minh để cá nhân hóa email

Các nhà tiếp thị có xu hướng xem việc cá nhân hóa email như một manh mối cho hiệu quả cao hơn của các chiến dịch email và sử dụng nó một cách đại trà. Nhưng chúng tôi tin rằng một cách tiếp cận khôn ngoan để cá nhân hóa email mang lại kết quả tốt hơn từ quan điểm hiệu quả về chi phí. Chúng tôi dự định bài viết của mình sẽ mở rộng từ cách gửi email hàng loạt cũ tốt đến cá nhân hóa email phức tạp để chỉ ra cách hoạt động của các kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào loại email và mục đích. Chúng tôi sẽ đưa ra lý thuyết về