Retina AI: Sử dụng AI dự đoán để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị và thiết lập giá trị lâu dài cho khách hàng (CLV)

Môi trường đang thay đổi nhanh chóng đối với các nhà tiếp thị. Với các bản cập nhật iOS tập trung vào quyền riêng tư mới từ Apple và Chrome, loại bỏ cookie của bên thứ ba vào năm 2023 - trong số các thay đổi khác - các nhà tiếp thị đang phải điều chỉnh trò chơi của họ để phù hợp với các quy định mới. Một trong những thay đổi lớn là giá trị ngày càng tăng được tìm thấy trong dữ liệu của bên thứ nhất. Giờ đây, các thương hiệu phải dựa vào dữ liệu chọn tham gia và dữ liệu của bên thứ nhất để giúp thúc đẩy các chiến dịch. Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV) là gì? Giá trị lâu dài của khách hàng (CLV)