Cách ngăn xếp Martech của bạn không phục vụ khách hàng

Trong thời kỳ cũ của tiếp thị, vào đầu những năm 2000, một số CMO dũng cảm đã đầu tư vào một số công cụ thô sơ được thiết kế để giúp quản lý tốt hơn các chiến dịch và đối tượng của họ. Những người tiên phong cứng rắn này đã tìm cách tổ chức, phân tích và cải thiện hiệu suất, và do đó đã tạo ra các hệ thống tích hợp công nghệ tiếp thị đầu tiên mang lại thứ tự, mở khóa các chiến dịch được nhắm mục tiêu và thông điệp được cá nhân hóa để có kết quả tốt hơn. Xem xét ngành tiếp thị đã đi được bao xa trong vài năm qua