Gia công phần mềm B2B Thế hệ khách hàng tiềm năng 2021: 10 lý do hàng đầu để yêu thích hoạt động hướng ngoại

Nếu bạn tham gia vào bất kỳ tổ chức B2B nào, bạn sẽ nhanh chóng biết rằng tạo khách hàng tiềm năng là một phần thiết yếu của hoạt động kinh doanh. Trên thực tế: 62% các chuyên gia B2B nói rằng tăng khối lượng khách hàng tiềm năng của họ là ưu tiên hàng đầu. Báo cáo Gen nhu cầu Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng tạo ra đủ khách hàng tiềm năng để đảm bảo lợi tức đầu tư (ROI) nhanh chóng — hoặc bất kỳ lợi nhuận nào, cho vấn đề đó. Con số khổng lồ 68% doanh nghiệp cho biết đang phải vật lộn với việc tạo ra khách hàng tiềm năng và một