Quy trình làm việc: Các phương pháp hay nhất để tự động hóa Phòng tiếp thị ngày nay

Trong thời đại tiếp thị nội dung, các chiến dịch PPC và ứng dụng di động, các công cụ cổ xưa như bút và giấy không có chỗ đứng trong bối cảnh tiếp thị năng động ngày nay. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, các nhà tiếp thị quay trở lại các công cụ lỗi thời cho các quy trình quan trọng của họ, khiến các chiến dịch dễ bị lỗi và thông tin sai. Thực hiện quy trình làm việc tự động là một trong những cách thông minh nhất để loại bỏ những sự kém hiệu quả này. Với các công cụ tốt hơn tại chỗ, các nhà tiếp thị có thể xác định và tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, rườm rà nhất của họ,