Tối đa hóa Nỗ lực Tiếp thị năm 2022 của Bạn với Quản lý Sự đồng ý

Năm 2021 không thể đoán trước được như năm 2020, vì một loạt các vấn đề mới đang thách thức các nhà tiếp thị bán lẻ. Các nhà tiếp thị sẽ cần duy trì sự nhanh nhẹn và phản ứng với những thách thức cũ và mới trong khi cố gắng làm nhiều hơn với ít hơn. COVID-19 đã thay đổi không thể đảo ngược cách mọi người khám phá và mua sắm - giờ đây thêm lực lượng kép của biến thể Omicron, gián đoạn chuỗi cung ứng và dao động tâm lý của người tiêu dùng đối với câu đố vốn đã phức tạp. Các nhà bán lẻ tìm cách nắm bắt nhu cầu bị dồn nén đang