Bán hàng trực tuyến: Phát hiện các kích hoạt mua hàng của khách hàng tiềm năng của bạn

Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi nghe được là: Làm cách nào để biết thông điệp nào sẽ sử dụng cho trang đích hoặc chiến dịch quảng cáo? Đó là một câu hỏi đúng. Thông điệp sai sẽ lấn át thiết kế tốt, kênh phù hợp và thậm chí là một món quà tuyệt vời. Tất nhiên, câu trả lời là tùy thuộc vào việc khách hàng tiềm năng của bạn đang ở đâu trong chu kỳ mua. Có 4 bước chính trong bất kỳ quyết định mua hàng nào. Làm thế nào bạn có thể biết khách hàng tiềm năng của bạn ở đâu