Tiêu chuẩn hóa địa chỉ 101: Lợi ích, phương pháp và mẹo

Lần cuối cùng bạn tìm thấy tất cả các địa chỉ trong danh sách của mình đều theo cùng một định dạng và không có lỗi là khi nào? Không bao giờ, phải không? Bất chấp tất cả các bước mà công ty của bạn có thể thực hiện để giảm thiểu lỗi dữ liệu, việc giải quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu - chẳng hạn như lỗi chính tả, trường bị thiếu hoặc dấu cách ở đầu - do nhập dữ liệu thủ công - là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, Giáo sư Raymond R. Panko trong bài báo đã xuất bản của mình đã nhấn mạnh rằng lỗi dữ liệu bảng tính, đặc biệt là các tập dữ liệu nhỏ có thể