Tại sao bạn và khách hàng của bạn nên hành động như một cặp vợ chồng vào năm 2022

Giữ chân khách hàng rất tốt cho việc kinh doanh. Nuôi dưỡng khách hàng là một quá trình dễ dàng hơn so với việc thu hút những khách hàng mới và những khách hàng hài lòng có nhiều khả năng mua hàng hơn. Duy trì mối quan hệ khách hàng bền chặt không chỉ mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn mà còn phủ nhận một số tác động do các quy định mới về thu thập dữ liệu, chẳng hạn như lệnh cấm sắp xảy ra của Google đối với cookie của bên thứ ba. Tỷ lệ giữ chân khách hàng tăng 5% tương quan với mức tăng ít nhất 25%