Moosend: Tiếp thị qua email & Tự động hóa

Moosend, nền tảng Tiếp thị qua email và Tự động hóa được trao giải, đã xác định lại các tính năng tiếp thị qua email, kế hoạch định giá và giá trị đồng tiền với sự nhất quán, cống hiến cho sự xuất sắc và hiệu suất hỗ trợ khách hàng. Chỉ trong vòng 8 năm, Moosend đã cố gắng thiết lập sự hiện diện trên toàn thế giới với các đại lý nổi tiếng và các công ty đa quốc gia như Ted-X và ING, chỉ một vài cái tên. Moosend là nền tảng đầu tiên trong ngành được chứng nhận ISO và tuân thủ GDPR, do đó chứng minh các hoạt động của nó đã