Các nhà tiếp thị có nên từ bỏ cá nhân hóa?

Một bài báo gần đây của Gartner đã báo cáo: Đến năm 2025, 80% nhà tiếp thị đã đầu tư vào cá nhân hóa sẽ từ bỏ nỗ lực của họ. Dự đoán năm 2020: Các nhà tiếp thị, họ không quan tâm đến bạn. Bây giờ, đây có vẻ là một quan điểm hơi đáng báo động, nhưng điều còn thiếu là bối cảnh, và tôi nghĩ đó là điều này… Đó là một sự thật khá phổ biến rằng độ khó của một nhiệm vụ được đo lường liên quan đến các công cụ và nguồn lực mà một người sử dụng. Ví dụ, đào