Năm Mẹo Hàng đầu để Xây dựng Chiến lược Nội dung Lãnh đạo Tư tưởng

Đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh mức độ dễ dàng để xây dựng - và phá hủy - một thương hiệu. Thật vậy, bản chất của cách thương hiệu giao tiếp đang thay đổi. Cảm xúc luôn là động lực chính trong việc đưa ra quyết định, nhưng chính cách các thương hiệu kết nối với khán giả của họ sẽ quyết định thành công hay thất bại trong thế giới hậu Covid. Gần một nửa số người ra quyết định cho biết nội dung lãnh đạo tư tưởng của tổ chức góp phần trực tiếp vào thói quen mua hàng của họ, nhưng 74% công ty có