Năm vị trí có thể sinh lời trong bất kỳ Thị trường nào

Trong cuộc sống công ty trước đây của tôi, tôi luôn ngạc nhiên về khoảng cách giao tiếp giữa những người tạo ra sản phẩm và những người tiếp thị và bán chúng. Là một người mày mò và một người giải quyết các vấn đề xã hội, tôi luôn cố gắng tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa những người tạo ra và tiếp thị. Đôi khi những nỗ lực này đã thành công, đôi khi lại không. Tuy nhiên, trong quá trình cố gắng giải quyết các hoạt động bên trong của

Bí quyết xây dựng thương hiệu của bạn như Nike hoặc Coca-Cola

Trong cấu trúc thương hiệu của Mỹ, thực sự chỉ có hai loại thương hiệu: tập trung vào người tiêu dùng hoặc tập trung vào sản phẩm. Nếu bạn định làm bất kỳ công việc nào liên quan đến thương hiệu của mình, hoặc bạn đang được trả tiền để mua sắm với thương hiệu của người khác, thì bạn nên biết rõ hơn mình có loại thương hiệu nào.