Làm thế nào các giải pháp Logistics ngược có thể hợp lý hóa quá trình trả hàng trong Thị trường thương mại điện tử

Đại dịch COVID-19 tấn công và toàn bộ trải nghiệm mua sắm đã thay đổi đột ngột và hoàn toàn. Hơn 12,000 cửa hàng truyền thống đóng cửa vào năm 2020 khi người mua chuyển sang mua sắm trực tuyến từ sự thoải mái và an toàn trong ngôi nhà của họ. Để bắt kịp với sự thay đổi của thói quen tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng sự hiện diện thương mại điện tử hoặc lần đầu tiên chuyển sang bán lẻ trực tuyến. Khi các công ty tiếp tục trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số này sang cách thức mua sắm mới, họ bị ảnh hưởng bởi