5 điều bạn cần cân nhắc trước khi khởi chạy trang web thương mại điện tử của mình

Bạn đang suy nghĩ về việc khởi chạy một trang web thương mại điện tử? Dưới đây là năm điều bạn cần cân nhắc trước khi khởi chạy trang web thương mại điện tử của mình: 1. Có sản phẩm phù hợp Tìm đúng sản phẩm cho doanh nghiệp thương mại điện tử nói dễ hơn làm. Giả sử rằng bạn đã thu hẹp phân khúc đối tượng, bạn muốn bán hàng, câu hỏi tiếp theo là bán cái gì sẽ nảy sinh. Có một số điều bạn cần kiểm tra khi quyết định chọn một sản phẩm. Bạn cần phải