Bộ mặt mới của thương mại điện tử: Tác động của máy học trong ngành

Bạn có bao giờ dự đoán rằng máy tính có thể nhận ra và học các mẫu để đưa ra quyết định của riêng chúng không? Nếu câu trả lời của bạn là không, bạn đang ở cùng con thuyền với rất nhiều chuyên gia trong ngành thương mại điện tử; không ai có thể đoán được tình trạng hiện tại của nó. Tuy nhiên, máy học đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của thương mại điện tử trong vài thập kỷ qua. Hãy xem thương mại điện tử ở đâu là đúng