Người theo dõi xác sống: Người chết đang bước đi trong thế giới tiếp thị của người ảnh hưởng

Bạn bắt gặp một hồ sơ trên mạng xã hội với số lượng người theo dõi cao hơn mức trung bình, hàng nghìn lượt thích và kinh nghiệm hợp tác thương hiệu trước đây - lừa hay trị? Với số lượng các chiến dịch tiếp thị người ảnh hưởng tiếp tục tăng, không có gì lạ khi các thương hiệu trở thành nạn nhân của sự lừa dối của các tài khoản như vậy với những người theo dõi giả mạo và khán giả không đích thực. Theo Trung tâm tiếp thị người ảnh hưởng: Tiếp thị người ảnh hưởng được thiết lập để tăng lên khoảng 9.7 tỷ đô la vào năm 2020.