Thống kê Tìm kiếm Không phải trả tiền cho năm 2018: Lịch sử SEO, Ngành và Xu hướng

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là quá trình ảnh hưởng đến khả năng hiển thị trực tuyến của một trang web hoặc một trang web trong kết quả không phải trả tiền của công cụ tìm kiếm web, được gọi là kết quả tự nhiên, không phải trả tiền hoặc kiếm được. Chúng ta hãy nhìn vào dòng thời gian của các công cụ tìm kiếm. 1994 - Công cụ tìm kiếm đầu tiên Altavista được đưa ra. Ask.com bắt đầu xếp hạng các liên kết theo mức độ phổ biến. 1995 - Msn.com, Yandex.ru và Google.com được ra mắt. 2000 - Baidu, một công cụ tìm kiếm của Trung Quốc được ra mắt.