Tại sao Tiếp thị thời gian thực lại trở nên cần thiết hơn trong Kỷ nguyên COVID

Người ta đã xác nhận rằng giải Super Bowl hàng năm của Hoa Kỳ cần tới 11 triệu kilowatt giờ điện để trận đấu bắt đầu kết thúc. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Oreo đã chờ đợi khoảng hai năm cho thời điểm không phải tất cả 11 triệu kilowatt giờ điện đều chạy thành công và sẽ có sự cố mất điện; đúng lúc để thương hiệu thực hiện đường đột của họ. May mắn cho công ty bánh quy, nhiều năm trước tại Super Bowl XLVII, cuối cùng đã có một