Kho công nghệ tối ưu dành cho các nhà tiếp thị có hiệu suất cao

Năm 2011, doanh nhân nổi tiếng Marc Andreessen đã viết, phần mềm đang ăn khách trên thế giới. Theo nhiều cách, Andreessen đã đúng. Hãy nghĩ xem bạn sử dụng bao nhiêu công cụ phần mềm hàng ngày. Một chiếc điện thoại thông minh có thể có hàng trăm ứng dụng phần mềm trên đó. Và đó chỉ là một thiết bị nhỏ trong túi của bạn. Bây giờ, hãy áp dụng ý tưởng tương tự vào thế giới kinh doanh. Một công ty có thể sử dụng hàng trăm, nếu không phải hàng nghìn giải pháp phần mềm. Từ tài chính đến con người