Con người so với Chatbots: Ai sẽ làm chủ việc chăm sóc khách hàng?

Trở lại năm 2016 khi chatbot trở nên phổ biến, mọi người đều nói rằng chúng sẽ thay thế các nhân viên phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng. Sau khi thu thập 2.5 năm kinh nghiệm về chatbots Messenger, thực tế ngày nay trông hơi khác một chút. Câu hỏi không phải là về việc chatbots thay thế con người, mà là làm thế nào để chatbots có thể hoạt động cùng với con người trong tay. Công nghệ chatbot là một hứa hẹn lớn ngay từ đầu. Tuyên bố trả lời câu hỏi của khách hàng theo cách trò chuyện và cung cấp