Xây dựng giá trị vào từng bước của hành trình khách hàng của bạn

Kết thúc một đợt giảm giá là một thời điểm quan trọng. Đó là khi bạn có thể ăn mừng tất cả công việc đã đạt được để tiếp cận một khách hàng mới. Đó là nơi những nỗ lực của tất cả mọi người cũng như các công cụ CRM và MarTech của bạn đã được chuyển giao. Đó là một ly sâm panh và thở phào nhẹ nhõm. Nó cũng chỉ là bắt đầu. Các nhóm tiếp thị có tư duy tiến bộ thực hiện một cách tiếp cận liên tục để quản lý hành trình của khách hàng. Nhưng sự khác biệt giữa các công cụ truyền thống có thể để lại