Google Analytics: Các Chỉ số Báo cáo Cần thiết cho Tiếp thị Nội dung

Ngày nay, thuật ngữ tiếp thị nội dung khá phổ biến. Hầu hết các nhà lãnh đạo công ty và nhà tiếp thị đều biết họ cần phải làm tiếp thị nội dung, và nhiều người đã đi xa hơn để tạo và thực hiện một chiến lược. Vấn đề mà hầu hết các chuyên gia tiếp thị phải đối mặt là: Làm thế nào để chúng tôi theo dõi và đo lường hoạt động tiếp thị nội dung? Tất cả chúng ta đều biết rằng việc nói với nhóm C-Suite rằng chúng ta nên bắt đầu hoặc tiếp tục tiếp thị nội dung vì những người khác đang làm sẽ không cắt giảm được.