Cửa hàng trên Facebook: Tại sao các doanh nghiệp nhỏ cần tham gia

Đối với các doanh nghiệp nhỏ trong thế giới bán lẻ, tác động của Covid-19 đặc biệt nặng nề đối với những người không thể bán hàng trực tuyến trong khi cửa hàng thực của họ đã đóng cửa. Một trong ba nhà bán lẻ độc lập đặc biệt không có trang web hỗ trợ thương mại điện tử, nhưng Facebook Shops có cung cấp giải pháp đơn giản cho các doanh nghiệp nhỏ để bán hàng trực tuyến không? Tại sao lại bán hàng trên Facebook? Với hơn 2.6 tỷ người dùng hàng tháng, sức mạnh và ảnh hưởng của Facebook không cần phải nói và còn hơn thế nữa