Allocadia: Xây dựng, theo dõi và đo lường các kế hoạch tiếp thị của bạn với sự tự tin và kiểm soát tốt hơn

Sự phức tạp ngày càng tăng và áp lực gia tăng để chứng minh tác động chỉ là hai lý do tại sao tiếp thị ngày nay trở nên thách thức hơn bao giờ hết. Sự kết hợp của nhiều kênh khả dụng hơn, khách hàng có nhiều thông tin hơn, sự gia tăng của dữ liệu và nhu cầu liên tục chứng minh đóng góp vào doanh thu và các mục tiêu khác đã dẫn đến áp lực gia tăng đối với các nhà tiếp thị để trở thành nhà hoạch định chu đáo hơn và quản lý ngân sách tốt hơn. Nhưng miễn là họ vẫn cố gắng