Cách sở hữu chuyển đổi kỹ thuật số với quan hệ người ảnh hưởng

Khách hàng của bạn ngày càng hiểu biết hơn, được trao quyền, yêu cầu cao hơn, sáng suốt hơn và khó nắm bắt hơn. Các chiến thuật và số liệu trước đây không còn phù hợp với cách mọi người đưa ra quyết định trong thế giới kỹ thuật số và kết nối ngày nay. Bằng cách triển khai các nhà tiếp thị công nghệ có thể tác động cơ bản đến cách các thương hiệu xem hành trình của khách hàng. Trên thực tế, 34% chuyển đổi kỹ thuật số được dẫn dắt bởi các CMO so với chỉ 19% do các CTO và CIO dẫn đầu. Đối với các nhà tiếp thị, sự thay đổi này đến như một