Ưu đãi lớn mới của tiếp thị người ảnh hưởng - với các ví dụ

Tôi nên bắt đầu bằng cách nói đừng bỏ lỡ Douglas KarrBài thuyết trình của influencer marketing tại Social Media Marketing World! Influencer Marketing là gì? Về cơ bản, nó có nghĩa là thuyết phục những người có ảnh hưởng, blogger hoặc người nổi tiếng có lượng người theo dõi lớn quảng bá thương hiệu của bạn trên tài khoản trực tuyến cá nhân của họ. Lý tưởng nhất là họ sẽ làm điều đó miễn phí, nhưng thực tế là bạn phải trả tiền để chơi. Đây là một thị trường đang phát triển và lợi nhuận có thể mang lại thành công lớn cho thương hiệu của bạn khi được kích hoạt