7 công cụ siêu hữu ích để cải thiện mức độ tương tác của trang web

Trong vài năm qua, việc khách hàng sử dụng phương tiện kỹ thuật số ngày càng nhiều đã thay đổi cách các công ty tiếp thị thương hiệu của họ. Các doanh nghiệp chỉ có vài phút để thu hút sự chú ý của khách và kiểm soát sức mua của họ. Với nhiều lựa chọn có sẵn cho khách hàng, mỗi tổ chức phải tìm ra một kết hợp chiến lược tiếp thị độc đáo để đảm bảo lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu của họ. Tuy nhiên, tất cả các chiến lược này hiện tập trung vào việc xây dựng và cải thiện hơn nữa mức độ tương tác của trang web. Chúng tôi đã