Cách tôi tạo ra một triệu đô la kinh doanh B2B với video LinkedIn

Video đã vững chắc vị trí của mình như một trong những công cụ tiếp thị quan trọng nhất, với 85% doanh nghiệp sử dụng video để đạt được mục tiêu tiếp thị của họ. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào tiếp thị B2B, 87% nhà tiếp thị video đã mô tả LinkedIn là một kênh hiệu quả để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Nếu các doanh nhân B2B không tận dụng cơ hội này, họ thực sự đang bỏ lỡ. Bằng cách xây dựng chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân tập trung vào video LinkedIn, tôi đã có thể phát triển doanh nghiệp của mình lên