Smartfile: Gắn nhãn cho giải pháp tệp lớn của bạn

Cho dù bạn đang bắt đầu kinh doanh mới hay tung ra một sản phẩm mới, câu hỏi đầu tiên bạn phải hỏi là “Thị trường / khách hàng của tôi là ai”? Nghe có vẻ dễ dàng, phải không? Trước khi tôi đi đến phần chúng tôi hoàn toàn không trả lời đúng câu hỏi đó, hãy để tôi cung cấp cho bạn hai câu giới thiệu kinh doanh của tôi: SmartFile (đó là chúng tôi) là một công ty chia sẻ tệp được thiết kế cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp một phương thức bảo mật, có thương hiệu để dễ dàng gửi và nhận tệp. Khi nào