Kỳ nghỉ gì năm 2020 dạy chúng ta về các chiến lược tiếp thị di động vào năm 2021

Không cần phải nói, nhưng kỳ nghỉ lễ vào năm 2020 không giống như bất kỳ kỳ nghỉ lễ nào mà chúng tôi đã trải qua khi làm quảng cáo. Với những hạn chế về khoảng cách xã hội một lần nữa được áp dụng trên toàn thế giới, hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi từ các chuẩn mực truyền thống. Đối với các nhà quảng cáo, điều này càng khiến chúng tôi bị loại khỏi các chiến lược truyền thống và Out-Of-Home (OOH), đồng thời dẫn đến sự phụ thuộc vào tương tác kỹ thuật số và thiết bị di động. Ngoài việc bắt đầu sớm hơn, sự gia tăng chưa từng có trong thẻ quà tặng được tặng dự kiến ​​sẽ kéo dài kỳ nghỉ