Cách giữ cho người dùng của bạn hài lòng khi phát hành bản cập nhật quan trọng cho ứng dụng của bạn

Có một sự căng thẳng cố hữu trong việc phát triển sản phẩm giữa cải tiến và ổn định. Một mặt, người dùng mong đợi các tính năng, chức năng mới và thậm chí có thể là giao diện mới; mặt khác, các thay đổi có thể phản tác dụng khi các giao diện quen thuộc đột nhiên biến mất. Sự căng thẳng này là lớn nhất khi một sản phẩm được thay đổi một cách ngoạn mục - đến mức nó thậm chí có thể được gọi là một sản phẩm mới. Tại CaseFleet, chúng tôi đã học được một số bài học này một cách khó khăn, mặc dù