Làm thế nào để xây dựng một thương hiệu đích thực

Các chuyên gia tiếp thị hàng đầu trên thế giới thể hiện điều đó theo nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý rằng thị trường hiện tại đã chín muồi với các lý thuyết, trường hợp và câu chuyện thành công tập trung vào thương hiệu con người. Các từ khóa trong thị trường đang phát triển này là tiếp thị đích thực và thương hiệu con người. Các thế hệ khác nhau: Một tiếng nói Philip Kotler, một trong những Người đàn ông lớn tuổi của ngành marketing, gọi hiện tượng này là Marketing 3.0. Trong cuốn sách cùng tên của mình, ông đề cập đến các nhà quản lý tiếp thị và nhà truyền thông có “