10 công cụ viết nội dung đáng kinh ngạc để tiếp thị tuyệt vời

Thật khó để tìm ra những từ phù hợp để mô tả sức mạnh và sự toàn diện của việc viết nội dung. Ngày nay, mọi người đều cần nội dung chất lượng - từ các blogger nghiệp dư đến các tập đoàn quốc tế đang cố gắng quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ. Theo báo cáo, các công ty viết blog nhận được nhiều liên kết đến trang web của họ hơn 97% so với các công ty không viết blog. Một nghiên cứu khác tiết lộ rằng giới thiệu blog như một phần quan trọng của trang web sẽ mang lại cho bạn 434% cơ hội