Công nghệ CDN thế hệ tiếp theo không chỉ là bộ nhớ đệm

Trong thế giới siêu kết nối ngày nay, người dùng không trực tuyến, họ liên tục trực tuyến và các chuyên gia tiếp thị yêu cầu công nghệ sáng tạo để mang lại trải nghiệm khách hàng chất lượng. Do đó, nhiều người đã quen thuộc với các dịch vụ cổ điển của mạng phân phối nội dung (CDN), chẳng hạn như bộ nhớ đệm. Đối với những người không quen thuộc với CDN, điều này được thực hiện bằng cách tạm thời lưu trữ các bản sao của văn bản tĩnh, hình ảnh, âm thanh và video trên máy chủ, vì vậy lần sau người dùng