Chili Piper: Ứng dụng lập lịch tự động để chuyển đổi khách hàng tiềm năng đến

Tôi đang cố đưa tiền cho bạn - tại sao bạn lại làm khó nó như vậy? Đây là cảm giác chung của nhiều người mua B2B. Đó là năm 2020 - tại sao chúng ta vẫn lãng phí thời gian của người mua (và của chính chúng ta) với quá nhiều quy trình cổ hủ? Các cuộc họp sẽ mất vài giây để đặt trước, không phải vài ngày. Các sự kiện nên dành cho các cuộc trò chuyện có ý nghĩa, không phải là vấn đề đau đầu về hậu cần. Email sẽ được trả lời trong vài phút, không bị mất trong hộp thư đến của bạn. Mọi tương tác dọc theo