Thiết kế giao diện người dùng: Bài học từ thang máy Indianapolis

Trong khi đến và từ một cuộc họp ngày khác, tôi đã đi trong một thang máy có thiết kế giao diện người dùng này: Tôi đoán lịch sử của thang máy này diễn ra như thế này: Thang máy được thiết kế và phân phối rất đơn giản, dễ dàng- để sử dụng giao diện người dùng chẳng hạn như sau: Một yêu cầu mới đã xuất hiện: “Chúng tôi cần hỗ trợ chữ nổi Braille!” Thay vì thiết kế lại giao diện người dùng đúng cách, thiết kế bổ sung chỉ đơn thuần là xà beng vào thiết kế ban đầu. Đã đáp ứng yêu cầu.

Thiết kế web: Không phải về bạn

Bạn sắp thực hiện một thiết kế lại trang web lớn? Làm thế nào về việc xây dựng lại ứng dụng phần mềm phức tạp nhưng quan trọng đó? Trước khi đi sâu vào, hãy nhớ rằng trọng tài cuối cùng về chất lượng không phải là bạn, mà là người dùng của bạn. Dưới đây là một số bước để hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành vi của họ trước khi bạn chi bất kỳ khoản tiền lập trình quý giá nào.