Thống kê tỷ lệ churn của phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho năm 2020

Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về Salesforce, Hubspot hoặc MailChimp. Họ đã thực sự mở ra kỷ nguyên tăng trưởng SaaS ngày càng tăng. Nói một cách đơn giản, SaaS hoặc Software-as-a-service là khi người dùng sử dụng phần mềm trên cơ sở đăng ký. Với nhiều ưu điểm như bảo mật, ít không gian lưu trữ, tính linh hoạt, khả năng truy cập trong số các mô hình khác, các mô hình SaaS đã chứng minh rất hiệu quả cho các doanh nghiệp phát triển, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và trải nghiệm của khách hàng. Chi tiêu cho phần mềm sẽ tăng ở mức 10.5% vào năm 2020, phần lớn trong số đó sẽ được định hướng bởi SaaS.