Cách tận dụng tối đa chiến dịch quảng cáo trên Facebook của bạn với các trang đích

Sẽ chẳng có ích gì khi bạn chi một xu cho bất kỳ quảng cáo trực tuyến nào nếu bạn không đảm bảo rằng trang mà quảng cáo đang đưa mọi người đến đã sẵn sàng để nhận chúng. Nó giống như việc tạo tờ rơi, quảng cáo truyền hình và bảng quảng cáo quảng cáo nhà hàng mới của bạn, và sau đó, khi mọi người đến địa chỉ bạn đã đưa, nơi đó trở nên tồi tàn, tối tăm, đầy chuột và bạn hết thức ăn. Không tốt. Bài viết này sẽ xem xét một