Trình tạo ứng dụng Appy Pie: Nền tảng xây dựng ứng dụng không mã, thân thiện với người dùng

Phát triển ứng dụng là một ngành liên tục phát triển. Với ngày càng nhiều doanh nghiệp tranh giành sự hiện diện trực tuyến, các tổ chức phát triển ứng dụng đã cắt giảm công việc cho họ. Nhu cầu ứng dụng liên tục gia tăng đã tạo ra một thị trường lấn át các nhà phát triển hiện tại. Ngoài ra, đây là một ngành công nghiệp đang gặp khó khăn với chi phí gia tăng và nhu cầu ngày càng cao. Bên cạnh đó, các ứng dụng hiện có yêu cầu bảo trì liên tục. Nghiên cứu chỉ ra rằng 65% nguồn lực được sử dụng để cố gắng duy trì