Grapes in, Champagne Out: AI đang biến đổi kênh bán hàng như thế nào

Hãy xem hoàn cảnh của đại diện phát triển bán hàng (SDR). Tuổi nghề còn non trẻ và thường thiếu kinh nghiệm, SDR luôn cố gắng vươn lên dẫn đầu trong tổ chức bán hàng. Một trách nhiệm duy nhất của họ: tuyển dụng những khách hàng tiềm năng để lấp đầy hệ thống. Vì vậy, họ săn và săn, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể tìm được những bãi săn tốt nhất. Họ tạo danh sách các khách hàng tiềm năng mà họ cho là tuyệt vời và gửi họ vào phễu bán hàng. Nhưng nhiều triển vọng của họ không phù hợp