5 công cụ tuyệt vời cho người tối giản tiếp thị nội dung

Tôi coi mình là người tối giản trong tiếp thị nội dung. Tôi không thích lịch phức tạp, lịch biểu và công cụ lập kế hoạch — đối với tôi, chúng làm cho quy trình phức tạp hơn mức cần thiết. Chưa kể, chúng khiến các nhà tiếp thị nội dung trở nên cứng nhắc. Nếu bạn đang sử dụng công cụ lập kế hoạch lịch nội dung 6 tháng — mà công ty của bạn đang trả tiền — bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải tuân theo mọi chi tiết của kế hoạch đó. Tuy nhiên, các nhà tiếp thị nội dung giỏi nhất rất nhanh nhẹn, sẵn sàng thay đổi nội dung theo lịch trình