Thống kê Tiếp thị Nội dung 2019

Việc tìm kiếm công cụ quảng cáo phù hợp không chỉ tiếp cận đối tượng mà còn tạo ra sự kết nối với người xem là một điều khó khăn. Trong vài năm qua, các nhà tiếp thị đã tập trung vào vấn đề này, thử nghiệm và đầu tư vào nhiều phương pháp khác nhau để xem phương pháp nào hoạt động tốt nhất. Và không ai ngạc nhiên khi tiếp thị nội dung giữ vị trí số một trong thế giới quảng cáo. Nhiều người cho rằng tiếp thị nội dung chỉ xuất hiện trong vài năm qua