Các chiến lược thương mại điện tử đa kênh cho một mùa lễ thay đổi

Ý tưởng về Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Điện Tử như một ngày chớp nhoáng duy nhất đã thay đổi trong năm nay, khi các nhà bán lẻ lớn quảng cáo các giao dịch Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Điện Tử trong suốt tháng XNUMX. Kết quả là, việc nhồi nhét một thỏa thuận chỉ diễn ra trong một ngày vào một hộp thư đến vốn đã đông đúc đã trở nên ít hơn, mà còn là xây dựng một chiến lược và mối quan hệ lâu dài hơn với khách hàng trong suốt mùa lễ, tạo ra các cơ hội thương mại điện tử phù hợp tại đúng thời điểm