Bạn có Video Trang chủ không? Bạn có nên không?

Gần đây tôi đã xem báo cáo State of Video 2015 từ Crayon, một trang web đề cập rằng nó có bộ sưu tập toàn diện nhất về các thiết kế tiếp thị trên web. Báo cáo nghiên cứu dài 50 trang chủ yếu tập trung vào bảng phân tích chi tiết về công ty nào sử dụng video, cho dù họ sử dụng các nền tảng lưu trữ miễn phí như Youtube hay các nền tảng trả phí như Wistia hoặc Vimeo và những ngành nào có nhiều khả năng sử dụng video nhất. Mặc dù điều đó rất thú vị, nhưng phần hấp dẫn nhất của