Cách sử dụng TikTok cho Tiếp thị B2B

TikTok là nền tảng truyền thông xã hội phát triển nhanh nhất trên thế giới và nó có tiềm năng tiếp cận hơn 50% dân số trưởng thành của Hoa Kỳ. Có rất nhiều công ty B2C đang làm rất tốt việc tận dụng TikTok để xây dựng cộng đồng của họ và thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn, hãy lấy trang TikTok của Duolingo làm ví dụ, nhưng tại sao chúng ta không thấy nhiều hoạt động tiếp thị giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) hơn trên TikTok? Là một thương hiệu B2B, có thể dễ dàng chứng minh