Tìm Trung tâm Trọng lực cho Thiết kế Bản trình bày Tuyệt vời

Mọi người đều biết rằng PowerPoint là ngôn ngữ kinh doanh. Vấn đề là, hầu hết các bộ bài PowerPoint không hơn gì một loạt các trang trình bày quá tải và thường gây nhầm lẫn đi kèm với những lời giải thích khó hiểu của người thuyết trình. Sau khi phát triển hàng nghìn bài thuyết trình, chúng tôi đã xác định các phương pháp hay nhất, đơn giản nhưng hiếm khi được sử dụng. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã tạo ra Center of Gravity, một khuôn khổ mới để xây dựng các bài thuyết trình. Ý tưởng là mỗi bộ bài, mỗi trang trình bày và mỗi phần nội dung