Tại sao tốc độ trang web lại quan trọng và 5 cách để tăng tốc độ trang web

Bạn đã bao giờ từ bỏ một trang web tải chậm, nhấn vào nút quay lại để tìm thông tin bạn đang tìm kiếm ở nơi khác chưa? Tất nhiên, bạn có; mọi người đều có ở điểm này hay điểm khác. Rốt cuộc, 25% trong số chúng ta sẽ bỏ qua một trang nếu nó không tải trong bốn giây (và kỳ vọng chỉ tăng lên khi thời gian trôi qua). Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tốc độ trang web quan trọng. Thứ hạng của Google tính đến hiệu suất trang web của bạn và