Các nhà xuất bản đang để Adtech giết chết lợi thế của họ

Web là phương tiện sáng tạo và năng động nhất từng tồn tại. Vì vậy, khi nói đến quảng cáo kỹ thuật số, sự sáng tạo là không thể thiếu. Về lý thuyết, một nhà xuất bản phải có khả năng phân biệt hoàn toàn bộ phương tiện truyền thông của mình với các nhà xuất bản khác để giành được doanh số bán hàng trực tiếp và mang lại tác động và hiệu suất vô song cho các đối tác của mình. Nhưng họ không làm - bởi vì họ tập trung vào những gì công nghệ quảng cáo nói rằng các nhà xuất bản nên làm, chứ không phải những điều họ