Bảy vấn đề nan giải với thương mại xã hội

Thương mại xã hội đã trở thành một từ thông dụng lớn, nhưng nhiều người mua sắm và nhiều người bán đang kìm hãm việc “lên mạng xã hội” với việc mua và bán của họ. Tại sao thế này? Vì nhiều lý do tương tự, phải mất nhiều năm thương mại điện tử mới có thể cạnh tranh nghiêm túc với bán lẻ truyền thống. Thương mại xã hội là một hệ sinh thái và khái niệm chưa trưởng thành, và đơn giản là sẽ cần thời gian để nó có thể thách thức vũ trụ giao dịch dầu mỏ mà thương mại điện tử đã trở thành ngày nay. Các vấn đề là